Lektionsplaneringar Gymnasiet

Filmer

Film om analysmodeller för samhällskunskap

Film om politiska ideologier


1500-talet (pdf)

1600-talet (pdf)

Inlämningsuppgift historia 1b – Den nya tiden

Inledning Analysmodell (pptx)

Analysmodeller (pptx)

Analysmodell 2 (pdf)

Analysmodell övning (pdf)

Förintelsen (pdf)

Källkritik (pptx)

Trovärdihetslistan (pdf)

Ekonomi i teori och praktik (pptx)


Att göra i din guidebok (pdf)

Grundlagarna (pptx)

Regeringen (pptx)

Riksdagen (pptx)

Prov (docx) 

Rättningsmall (docx)


EKONOMI

Lektion om lån (pptx)

Till powerpoint om Lån (pdf)

Skulder (pptx)

Intro till arbetsrätt (pptx)

Lektion 1och 2 om konjunkturer och inflation (pptx)

Lektion om BNP och andra mått (pptx)

Lektion om ekonomiska system om monopol (pptx)


Människosyn – hjälp till livsåsådningar (pdf)

Nyreligiösa grupper en film och diskussion (pptx)

Nyreligiösa grupper (pptx)

Sekulära livåskådningar (pptx)

Sekulärara livsåskådningar en fördjupning med tillhörande kommentarer (pptx)
Hjälp till sekulära livsåskådningar en fördjupning (pdf)

Lektion om Shia och samhällsfrågor (pdf)


PP Islam
Instuderingsfrågor Islam

Föreläsning kristendom
Instuderingsfrågor kristendom

Korantolkning

Etik i samhället

Reportage och krönika

Uppgift reportage och krönika

Julquiz religion

Julquiz, svenska


Samhällskunskap

Individ och klass (pptx)
Barbara (pdf)
Typiskt svenskt (pdf)


Psykologi – Humanistiskt perspektiv

Humanistiskt perspektiv Rogers
Uppgifter Humanism (pdf)

Maslow (pptx)
Uppgifter Maslow (pdf)


Energikällor 1