Historiapaketet

Historiapaketet årskurs 4-6 går igenom det centrala innehållet i Historia för årskurs 4-6.
Syftet med Historiapaketet är att du som lärare ska ha ett komplement till ditt läromedel
eller stöd om du inte har något läromedel. Självklart har vi tagit fram en Lärarhandledning för dig. Du hinner den här. Historiapaketet är uppdelat enligt nedan:

 

Serie 1: Kulturmöten och statsbildning, cirka 800-1500

 

Serie 2: Maktförhållanden och levnadsvillkor i Norden, cirka 1500-1800

  • avsnitt 1: Gustav Vasa och reformationen – lyssna här
  • avsnitt 2: Östersjöväldet – lyssna här
  • avsnitt 3: Adel, präster, borgare och bönder – lyssna här
  • avsnitt 4: Frihetstiden och den gustavianska tiden – lyssna här
  • avsnitt 5: Historiska källor 1500-1800-talet- lyssna här

 

Serie 3: Folkökning, ändrade maktförhållanden och emigration, cirka 1800-1900

  • avsnitt 1: En ny verklighet – ett litet Sverige – lyssna här
  • avsnitt 2: Jordbruk, industrialisering och livsvillkor – lyssna här
  • avsnitt 3: Emigrationen – lyssna här
  • avsnitt 4: Historiska källor och hur vi ser på perioden idag – lyssna här