Idag skriver Elias i DN: ”DN Åsikt. ”Begränsa platserna på lärarutbildningen””

Platserna på lärarutbildningen bör begränsas. Risken med att utbilda för många lärare är att lönerna sjunker och yrkets status på nytt försämras, skriver legitimerade läraren Elias Glaveby.

Att svensk skolas viktigaste resurs är dess lärare råder det knappast någon diskussion om. Att vi har en lärarkår som är skicklig och professionell kan inte nog under­strykas. Lärarna är och förblir det starka fundament som skolan vilar på.

Trots detta råder det stor brist på denna resurs. Enligt Skolverket kommer det saknas 70 000 lärare, förskolelärare och fritidspedagoger till och med 2019.

De efterföljande femårsperioderna visar samma dystra siffror, något som kan te sig märkligt. Borde inte samhället göra allt för att utbilda fler skickliga lärare? Skulle inte det gynna oss alla?

Läs hela insändaren här: https://www.dn.se/asikt/begransa-platserna-pa-lararutbildningen/

Om du ej kan få tillgång till hela insändaren så finns den nedladdningsbar här.

emil