Studieguider till de nationella proven i årskurs 9 och årskurs 6.

Allt fler elever känner stor nervositet inför de nationella proven. Resultaten är viktiga när betygen ska sättas vilket bidrar till en pressad situation. Med förberedelser går detta att ändra på.

Nu ger vi ut handböckerna Studieguide till det nationella provet i ämnena svenska, engelska och matematik för årskurs 6 och 9. Eleverna får praktiska kunskaper, förståelse för hur proven genomförs och därmed möjligheter att prestera på topp. Böckerna ger också vårdnadshavare en vägledning i hur proven fungerar.

— Vi ser att många föräldrar vill stötta sina barn i förberedelserna inför de nationella proven men de vet inte hur. De här böckerna ger både vårdnadshavare och barn möjlighet att göra uppgifter som liknar de som kommer på proven och förstå hur man ska öva inför dem, säger Emil Breman som är en av författarna.

Böckerna är utformade för att läsas av eleverna själva med enkelt språk och korta instruktioner. Tips om studieteknik varvas med övningsuppgifter i samma svårighetsgrad som de nationella prov som skolan genomför varje år. Alla uppgifter har facit och poängräkningen ger en fingervisning om kunskapsnivån.

Böckerna finns bl.a. på Akademibokhandeln och Bokus. Just nu väldigt bra pris på Bokus, 119kr/st.

emil