Vi har valt att ingå ett nära samarbeta med Specialpedagoger Online – SPPO för att ge stöd åt våra lärare, rektorer och annan personal inom skolan kring alla de frågor som rör specialpedagogik. SPPO drivs, precis som vi, av att alltid leverera hög kvalité och med stor erfarenhet av de tjänster de hanterar.

Vi ser fram emot samarbetet! Lär mer om SPPO här nedan:

SPPO – Specialpedagoger Online

Specialpedagogen med spetskompetens och lång erfarenhet när din organisation fordrar det! Vi har lösningen!

Vi i SPPO erbjuder skräddarsydd kostnadseffektiv konsultation, handledledning och utbildning online. Vi har ett modernt, tidseffektivt och miljösmart system för att ni skall hitta styrkor och förenade insatser till en god och hållbar utveckling för individ, grupp och organisation.

Riktar sig till Dig som arbetar inom barnhälsa, elevhälsa, dig som rektor och biträdande rektor.

Några av våra tjänster i ett abonnemang Läs mer om våra tjänster

  • Systematisera din verksamhet för tillgänglig utbildning
  • Kartläggning, analys och reflektion
  • NPF (Neuropsykiatriska funktionsvariationer)

Vi erbjuder även Rektorsstöd med spetskompetens och lång erfarenhet när du behöver, var du än befinner dig!

Alla framgångsrika rektorer utvecklas av ett rektorsstöd i sitt uppdrag!
Du som är nyanställd rektor kommer möta nya utmaningar i din vardag, låt dessa bli en möjlighet till utveckling. Kontakta Rektorsstöd via SPPO.

Vi i SPPO har många års erfarenhet av rektorns roll för ett tydligt ledarskap att inspirera, stödja och utveckla verksamheten.

För samtliga skolformer erbjuder vi behovsanpassat rektorsstöd tidseffektivt, miljösmart och tillgängligt i din vardag.

Några av våra tjänster i ett abonnemang Läs mer om våra tjänster

  • Svåra samtal
  • Organisera din elevhälsa
  • Inspiration och Motivation för en tillgänglig utbildning med befintliga medel

www.sppo.se

emil