Vi på Vikarielärare har under aprilmånad tagit fram en rapport angående vad lärare tycker om förslaget att införa skriftliga ordningsbetyg i skolan. Då debatten som följde Utbildningsutskottets beslut om att uppmana regeringen att införa ordningsbetygen fördes i media tyckte vi att lärarnas åsikter kom i skymundan. Vi har därför fokuserat på vad just lärare anser om detta förslag.

Du kan ladda ner rapporten här (PDF).

Har du några frågeställningar som du tycker vi ska ta upp i Lärarnas Kunskapsbank så ta kontakt med oss och berätta om syftet och ämnet du skulle vilja undersöka.

 

 

 

emil