Här kan du läsa vårt första generella nyhetsbrev.

Klicka här

Nyheter och tips från Vikarielärare.se

⬆️ 10 minuters filmtips ⬆️
Före, under och efter varje lektion tar du som lärare hundratals beslut. Det handlar bl.a. om vilken metod och vilken struktur du använder och hur du disponerar tiden, vilket material, hur du hälsar, möblerar och inleder, var du står i rummet.John Steinberg, fil. dr i pedagogik, föreläsare och författare, har skrivit boken ”Fyrtio minuter, hundratals beslut”. I detta klipp från Skolvärlden ger han tips och handfasta råd hur du som lärare lyckas med det i klassrummet.
Vikarielärare hjälper skolor att kvalitetssäkra undervisningen när ordinarie personal inte har möjlighet eller inte finns på plats. Vikarielärare finns till för att alltid bedriva viktig och meningsfull undervisning som håller samma höga kvalité som ordinarie lärares.

Samtliga medarbetare på Vikarielärare är erfarna lärare och de allra flesta med legitimation. Vi är erkänt professionella och skickliga med mycket goda referenser. Det är med hjälp av vikarielärare ni kvalitetssäkrar undervisningen när ordinarie personal inte finns på plats.

Besök oss

Nyheter och tips för dig inom skolan:

emil