Vi har lanserat Lärarnas Kunskapsbank. Syftet med gruppen på Facebook är att lärare ska ha möjligheten att dela med sig av material samt efterfråga material, tips, lektionsplaneringar, osv. Gruppen modereras initialt av oss på Vikarielärare. Men framöver även av andra lärare som är aktiva.

Alla som går med i gruppen och delar minst ett material inom en vecka har chansen att få en biobiljett.

emil