INBJUDAN: Rektorsfrukost 4 oktober

”Hur kan specialpedagogiken bidra i det förebyggande arbetet för att främja elevers lärande?”

Vår specialpedagog Kristina Widmark delar med sig av kompetens och erfarenhet kring hur skolutveckling kan bedrivas med fokus på lärmiljöer, undervisning och förhållningssätt utifrån styrdokumentens riktlinjer.

Mer info och anmälan: http://rektorsfrukost1.eventbrite.com

emil