Specialpedagogik

Specialpedagogisk kompetens – när de egna resurserna inte räcker till

Specialpedagogisk kompetens (SPK) arbetar med fyra paket, Förebyggande stöd, Utbildningar och Workshops, Observation och Handledning samt Specialpedagogisk support. Läs mer om paketen nedan. Alla paket utgör en flexibel anpassning efter era behov.

SPK hjälper skolor med specialpedagogiska behov. SPK består av erfarna och kompetenta Specialpedagoger med stor vana att stödja skolor, elever och personal.

 

Paket 1 – Förebyggande stöd

  • Erfaren specialpedagog hjälper er med uppbyggande av fungerande elevhälsa genom att exempelvis sätta ihop ett team, ta fram/skriva ”mallar”, sammanställa rutiner, informera/utbilda personal om teamet, rutinerna, tillvägagångssätten.
  • Erfaren specialpedagog håller i workshop i att förebygga situationer i skola och i klassrummet. Hur agerar man i akuta situationer? Workshopen byggs upp efter era önskemål.
  • Föreslå rutiner för hur ett fungerande elevhälsoteam skulle kunna arbeta på skolan utifrån de resurser som finns eller behöver tillföras.

 

Paket 2 – Utbildningar/Workshops

Erfarna specialpedagoger utbildar:

  • Elevassistenter, lärare och fritidspersonal om barn som är i skolsvårigheter pga. funktionsnedsättningar, olika diagnoser eller andra problem.
  • Workshop för elevassistenter, lärare eller fritidspedagoger där de får träffas vid några tillfällen med stöd, tips och råd att utvecklas i sin yrkesroll.
  • Workshops om specialanpassningar.
  • ”Föräldrafrukost” Ett utbildningstillfälle för föräldrarna där de får lära sig om det skolan efterfrågar (ex hur man lästränar med sina barn, barn och unga på nätet mm)

 

Paket 3 – Observation och Handledning

  • Handledning av erfaren specialpedagog enskilt eller i grupp. Kan gälla såväl lärare som fritidspersonal eller elevassistent.
  • Observation av personal, elevgrupp, individ (kan här även hjälpa till med pedagogisk utredning).

 

Paket 4 – Specialpedagogisk support

  • Specialpedagog kommer till er skola och, efter era önskemål, hjälper till med den specialpedagogiska verksamheten.

 

Kontakt oss för mer information.