Specialpedagogik

Vi har valt att samarbeta med SPPO för att ge stöd åt våra lärare, rektorer och annan personal inom skolan. SPPO drivs, precis som vi, med hög kvalité och med stor erfarenhet av de tjänster vi hanterar.

Vi ser fram emot samarbetet! Lär mer om SPPO här nedan:

SPPO – Specialpedagoger Online

Specialpedagogen med spetskompetens och lång erfarenhet när din organisation fordrar det! Vi har lösningen!

Vi i SPPO erbjuder skräddarsydd kostnadseffektiv konsultation, handledledning och utbildning online. Vi har ett modernt, tidseffektivt och miljösmart system för att ni skall hitta styrkor och förenade insatser till en god och hållbar utveckling för individ, grupp och organisation.

Riktar sig till Dig som arbetar inom barnhälsa, elevhälsa, dig som rektor och biträdande rektor.

Några av våra tjänster i ett abonnemang

 • Systematisera din verksamhet för tillgänglig utbildning
 • Kartläggning, analys och reflektion
 • NPF (Neuropsykiatriska funktionsvariationer)

Vi erbjuder även Rektorsstöd med spetskompetens och lång erfarenhet när du behöver, var du än befinner dig!

Alla framgångsrika rektorer utvecklas av ett rektorsstöd i sitt uppdrag!
Du som är nyanställd rektor kommer möta nya utmaningar i din vardag, låt dessa bli en möjlighet till utveckling. Kontakta Rektorsstöd via SPPO.

Vi i SPPO har många års erfarenhet av rektorns roll för ett tydligt ledarskap att inspirera, stödja och utveckla verksamheten.

För samtliga skolformer erbjuder vi behovsanpassat rektorsstöd tidseffektivt, miljösmart och tillgängligt i din vardag.

Några av våra tjänster i ett abonnemang

 • Svåra samtal
 • Organisera din elevhälsa
 • Inspiration och Motivation för en tillgänglig utbildning med befintliga medel

www.sppo.se

 

***************************************************************************************************************

Specialpedagogisk kompetens – när de egna resurserna inte räcker till

Specialpedagogisk kompetens (SPK) arbetar med fyra paket, Förebyggande stöd, Utbildningar och Workshops, Observation och Handledning samt Specialpedagogisk support. Läs mer om paketen nedan. Alla paket utgör en flexibel anpassning efter era behov.

SPK hjälper skolor med specialpedagogiska behov. SPK består av erfarna och kompetenta Specialpedagoger med stor vana att stödja skolor, elever och personal.

 

Paket 1 – Förebyggande stöd

 • Erfaren specialpedagog hjälper er med uppbyggande av fungerande elevhälsa genom att exempelvis sätta ihop ett team, ta fram/skriva ”mallar”, sammanställa rutiner, informera/utbilda personal om teamet, rutinerna, tillvägagångssätten.
 • Erfaren specialpedagog håller i workshop i att förebygga situationer i skola och i klassrummet. Hur agerar man i akuta situationer? Workshopen byggs upp efter era önskemål.
 • Föreslå rutiner för hur ett fungerande elevhälsoteam skulle kunna arbeta på skolan utifrån de resurser som finns eller behöver tillföras.

 

Paket 2 – Utbildningar/Workshops

Erfarna specialpedagoger utbildar:

 • Elevassistenter, lärare och fritidspersonal om barn som är i skolsvårigheter pga. funktionsnedsättningar, olika diagnoser eller andra problem.
 • Workshop för elevassistenter, lärare eller fritidspedagoger där de får träffas vid några tillfällen med stöd, tips och råd att utvecklas i sin yrkesroll.
 • Workshops om specialanpassningar.
 • ”Föräldrafrukost” Ett utbildningstillfälle för föräldrarna där de får lära sig om det skolan efterfrågar (ex hur man lästränar med sina barn, barn och unga på nätet mm)

 

Paket 3 – Observation och Handledning

 • Handledning av erfaren specialpedagog enskilt eller i grupp. Kan gälla såväl lärare som fritidspersonal eller elevassistent.
 • Observation av personal, elevgrupp, individ (kan här även hjälpa till med pedagogisk utredning).

 

Paket 4 – Specialpedagogisk support

 • Specialpedagog kommer till er skola och, efter era önskemål, hjälper till med den specialpedagogiska verksamheten.

 

Kontakt oss för mer information.